Vi arbetar med

- dimensionering av köks - och ekonomilokaler
- lokal- och funktionsprogram för ny- och ombyggnadsprojekt
- CAD-baserad projektering av köks- och ekonomilokaler
- projektering av centralkylanläggningar
- myndighetskontakter
- kostnadskalkyler
- upphandlingsprogram
- besiktningar